#PierwszeCzytanie | 6 kwietnia 2021

6 kwietnia 2021
#PierwszeCzytanie
Dz 2, 36-41
Czytanie z Dziejów Apostolskich
W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: «Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła».

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!»
Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

7 komentarze:

Daniela Jurkowska
Daniela Jurkowska:
Bogu niech będą dzięki!❤🙏💖
Halina Skonieczna
Halina Skonieczna:
Bogu niech będą dzięki
T
T:
🙏♥️♥️
Kamila Sztal
Kamila Sztal:
Dzięki 😍
Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐
Klaudia Rapacinska
Klaudia Rapacinska:
💛💛💛
Iza Waniek
Iza Waniek:
Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia.