#PierwszeCzytanie | 8 kwietnia 2021

8 kwietnia 2021
#PierwszeCzytanie
Dz 3, 11-26
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy chromy, uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym.
Na ten widok Piotr przemówił do ludu: «Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie.
Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.
Powiedział przecież Mojżesz: „Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu”. Zapowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców.
Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: „Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi”. Dla was najpierw wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów».

11 komentarze:

Bogusława Rozmus
Bogusława Rozmus:
Bóg zapłać.❤
Halina Skonieczna
Halina Skonieczna:
Bóg zapłać
Agnieszka Zielińska
Agnieszka Zielińska:
Bogu niech będą dzięki!
Teresa Łopata
Teresa Łopata:
Bogu niech będą dzięki! 💕
Iwona Szymanska
Iwona Szymanska:
BÓG ZAPŁAĆ ❤️💙
Teresa
Teresa:
Bogu Niech będą dzięki
Terra Vitts
Terra Vitts:
❤️🔥🔥🔥🕯️🔥🔥🔥❤️BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI .
Daniela Jurkowska
Daniela Jurkowska:
Bogu niech będą dzięki! ❤
E Oliwa
E Oliwa:
🌹💞🕊️
Klaudia Rapacinska
Klaudia Rapacinska:
🙏🏼💛
Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐