#PierwszeCzytanie | 8 września 2020

8 września 2020
#PierwszeCzytanie
Mi 5, 1-4a
Czytanie z Księgi proroka Micheasza
Tak mówi Pan: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.
I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana, Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem”.

2 komentarze:

Iwona Szymanska
Iwona Szymanska:
BÓG ZAPŁAĆ ❤️
Jadwiga Płonka
Jadwiga Płonka:
Wierność BOGA przeogromna 🙏🙏🙏😇😇😇