#PierwszeCzytanie | 9 kwietnia 2021

9 kwietnia 2021
#PierwszeCzytanie
Dz 4, 1-12
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu, po uzdrowieniu chromego, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn sięgała pięciu tysięcy.
Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi, i uczeni w Jeruzalem: arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawiwszy ich pośrodku, pytali: «Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to?»

Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy.
On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni».

10 komentarze:

Teresa
Teresa:
Bogu niech będą dzięki ♥️
Daniela Jurkowska
Daniela Jurkowska:
Bogu niech będą dzięki! ❤
Halina Skonieczna
Halina Skonieczna:
Bogu niech będą dzięki
Teresa Łopata
Teresa Łopata:
Bogu niech będą dzięki! 💕
Iwona Szymanska
Iwona Szymanska:
BÓG ZAPŁAĆ ❤️💙
Halina Skonieczna
Halina Skonieczna:
Chwała tobie panie
Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐
Dorota Mączkowska
Dorota Mączkowska:
Amen 😇🙏🏻❤️
Klaudia Rapacinska
Klaudia Rapacinska:
💗🙌
Piotr Marchlewski
Piotr Marchlewski:
🤔