#PierwszeŚwiatło | 10 września 2020

#PierwszeŚwiatło na 10 września 2020
1 Kor 8, 1b-7. 10-13
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
„Wiedza” unosi pychą, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mniemał, że coś „wie”, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były złożone bożkom na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie – jest zresztą mnóstwo takich bogów i pa nów – dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Lecz nie wszystkim dana jest „wiedza”. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone, w przekonaniu, że chodzi o bożka, i w ten sposób kala się ich słabe sumienie. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego „wiedzą”, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czy to nie skłoni również kogoś o słabszym sumieniu do spożywania z ofiar składanych bożkom?
I tak to właśnie „wiedza” twoja sprowadza zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób, grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Jeżeli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata.

8 komentarze:

Tamara Furka
Tamara Furka:
Niech księdza Bóg błogosławi i Maryja otacza swoją opieką:)
Gonia P
Gonia P:
Bóg zapłać za mądre słowo Boże♥️🙏♥️
Nie zawsze potrafimy dobrze interpretować grzech lub wygodnictwo
Od tego mamy właśnie nasze sumienie i wolną wolę daną od Boga♥️🙏♥️
Teresa Łopata
Teresa Łopata:
Bóg zapłać dziękuję!! ♥️
Valdi Malik
Valdi Malik:
Tak✝️M🇵🇱🌍
Grażyna Chmiel
Grażyna Chmiel:
Życie duchowe to sprawa naszej wewnętrznej prawdy którą czerpiemy z Pisma Świętego 🙆 Jeżeli uważnie staram się znaleźć odpowiedź to ją znajduję! Ale ja szukam jej w każdej wypowiedzi Jezusa ! Bo ona jest odpowiedzią podyktowaną Jego miłością 😊 Daje wolność!🙋
Joanna Brożyna
Joanna Brożyna:
🌹
Irène JANSKI
Irène JANSKI:
♥️💞🕊
Genowefa Czarnecka
Genowefa Czarnecka:
Bóg zapłać