#PierwszeŚwiatło | 6 sierpnia 2022 | Przemienienie Pańskie

#PierwszeŚwiatło na 6 sierpnia 2022
Dn 7, 9-10. 13-14
Czytanie z Księgi proroka Daniela
Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.
Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

9 komentarze:

Anna Chrapek
Anna Chrapek:
Pięknie dziękuję💐 Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ💐 SZCZĘŚĆ BOŻE💐
Danuta Kurkus
Danuta Kurkus:
Bardzo dziękuję... patrzmy za tem 😍rozmiłowanymi oczyma🙏
Teresa Id
Teresa Id:
Bóg zapłać za rozwazanie
Małgorzata C
Małgorzata C:
Big zapłać Ojcu 🙏♥️
zetkop
zetkop:
Otwórz me oczy bym ujrzała. 🙏🌹❤
Bożena Kulwicka
Bożena Kulwicka:
Bóg Zapłać ks. Marcinie za rozważanie, za zaproszenie. Do tak innego spojrzenia. Błogosławionego Dnia.
anna mrozewska
anna mrozewska:
dziękuję serdecznie za inspirujący komentarz!!
Assen Kolev
Assen Kolev:
Bóg zapłać.
Jolanta Jabłońska
Jolanta Jabłońska:
Bóg zapłać.