#PierwszeŚwiatło | 9 kwietnia 2021

#PierwszeŚwiatło na 9 kwietnia 2021
(Dz 4, 1-12)
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu, po uzdrowieniu chromego, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn sięgała pięciu tysięcy.
Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi, i uczeni w Jeruzalem: arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawiwszy ich pośrodku, pytali: «Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to?»
Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy.

On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni».

16 komentarze:

Beata Żurkowska
Beata Żurkowska:
Bóg zaplać za slowo :dobranoc do jutra jak Bóg da 💔🙏😘
E Oliwa
E Oliwa:
Bóg zapłać Ojczulku 🕊️💞🌹🕊️💞🌹
Bożena Kulwicka
Bożena Kulwicka:
Bóg Zapłać
Dawid S
Dawid S:
Piękne słowa Bóg zapłać
Genowefa Czarnecka
Genowefa Czarnecka:
Bóg zapłać 🙏
Teresa Łopata
Teresa Łopata:
Bóg zapłać dziękuję! 💕
Marcin Szadłowski
Marcin Szadłowski:
Bóg zapłać za dobre słowo
Teresa
Teresa:
Bóg zapłać ♥️
Anna Chrapek
Anna Chrapek:
Pięknie dziękuję za przybliżanie nam - zwykłym zjadaczom chleba - Słowa Bożego.
Gloria B
Gloria B:
Bóg zapłać 😊😇💥🇵🇱
Terra Vitts
Terra Vitts:
❤️🔥🔥🔥🕯️🔥🔥🔥❤️ DZIĘKUJĘ SERDECZNIE.
elzbieta ploskon
elzbieta ploskon:
Thank you ❤️🌹
Piotr Marchlewski
Piotr Marchlewski:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 🤔Kiedy jest się małym,, zozumie się Pana Boga. Można Go prosić o różne rzeczy. Później zaczyna się,, rozumieć Go trochę inaczej, ale wciąż jeszcze wie się Kim On jest i od tego są rodzice. 💛
Karolina Jarosz
Karolina Jarosz:
🔥
Joanna Witek
Joanna Witek:
Wiara jest zawsze osobistą decyzją człowieka.
ER KABIXON YT
ER KABIXON YT:
Fajny odcinek