Polonijny program telewizyjny #2 16 Styczen 1999

Agnieszka Kluk-Kochański
Artur Zagórski
Zbigniew Banaś
Jerzy Bekker
Grzegorz Heromiński
Sławomir Wesołowski

Al Rivera
Filip Kapsa