Preambuła

Konstytucję RP otwiera uroczysty wstęp wyjaśniający okoliczności jej powstania, a także cel, który przyświecał twórcom Konstytucji.