Prędkość-główna przyczyna zdarzeń drogowych

Prędkość to główna przyczyna zdarzeń drogowych.
Kierowco pamiętaj, im większa prędkość pojazdu, którym się
poruszasz, tym szanse na przeżycie uczestników
wypadku maleją.
To od Ciebie zależy Twoje życie i życie innych.
Zdejmij nogę z gazu!


Opis filmu:
Pojawia się kadr z wizualizacją prędkości na którym pokazano znaki drogowe: znak B-43 - strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h, znak B-33 ograniczenie prędkości do 50 km/h, znak D-42 obszar zabudowany oraz napis KIEROWCO ZWOLNIJ! Następnie pojawia się policjant ruchu drogowego, który mówi: Prędkość to główna przyczyna zdarzeń drogowych.
Kierowco pamiętaj, im większa prędkość pojazdu, którym się
poruszasz, tym szanse na przeżycie uczestników
wypadku maleją.
To od Ciebie zależy Twoje życie i życie innych.
Zdejmij nogę z gazu!
Następnie pojawia się kard z wykresem przedstawiającym zależność prędkości z jaką porusza się pojazd do drogi hamowania.
Kolejne kadry filmu pokazują wręczanie materiałów pokazujących wpływ prędkości na skutki zdarzeń drogowych.
Na koniec filmu pojawia się kadr z wizualizacją prędkości na którym pokazano znaki drogowe: znak B-43 - strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h, znak B-33 ograniczenie prędkości do 50 km/h, znak D-42 obszar zabudowany oraz napis KIEROWCO ZWOLNIJ!