Prezes TVP Jacek Kurski przed Komisją Kultury i Środków Przekazu