Prof. Franciszek Ziejka - Jan Paweł II i środowisko akademickie

Profesor Franciszek Ziejka, b. rektor UJ, był współorganizatorem i jednym z referentów sympozjum naukowego o Słowianach, które odbyło się w Castel Gandolfo w sierpniu 1996 roku z inicjatywy Jana Pawła II. W trakcie spotkania z Papieżem które odbyło się z tej okazji, Ojciec Święty wspominał środowisko uniwersytetu krakowskiego oraz odprawił mszę za zmarłych profesorów. Ponadto profesor Ziejka organizował spotkanie Jana Pawła II ze środowiskiem uniwersyteckim w kolegiacie św. Anny w Krakowie, podczas jego podróży apostolskiej do Ojczyzny w 1997 roku.
Wspomina także udział w pogrzebie wraz z grupa polskich rektorów.

Nagranie zrealizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach projektu Mediateka

www.centrumjp2.pl