Prof. Henryk Samsonowicz doktorem honoris causa UJ

2 lutego br. w auli Collegium Maius miała miejsce uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi z Uniwersytetu Warszawskiego. Senat UJ przyznał to honorowe wyróżnienie w szczególności za jego wybitne osiągnięcia w badaniach historycznych nad miastami, społeczeństwem i gospodarką Polski i Europy średniowiecznej, reprezentowanie polskiej nauki historycznej na forum międzynarodowym, rozległą działalność publiczną na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i zaangażowanie w budowę ustroju demokratycznego, wielki wkład w organizację nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz za jego szeroką popularyzację wiedzy historycznej w polskim społeczeństwie.