Prof. Marek Konopczyński, Rektor Pedagogium

Zapis wystąpienia zarejestrowanego na konferencji pt. Pozytywna integracja społeczna młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne.
Konferencja stanowiła podsumowanie projektu mieszkań treningowych realizowanego przez Fundację po DRUGIE w 2015 r.
Projekt został dofinansowany ze środków m.st. Warszawy