prof. Zbigniew Gaciong - Ostre rozwarstwienie aorty - leczenie zachowawcze jest wystarczające.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej
7-9 czerwca 2013 r., Zakopane

Wykład prof. Zbigniew Gaciong (Warszawa)
Więcej filmów i wykładów na stronie Towarzystwa www.ptchn.pl
zakładka Multimedia