Propozycja płacy minimalnej w 2021 roku

Rada Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia dotyczący płacy minimalnej w 2021 roku. Zgodnie z nim od 1 stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2800 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł. Obecnie jest to odpowiednio: 2600 zł i 17 zł brutto.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej podlegają ogłoszeniu w Monitorze Polskim do 15 września bieżącego roku i nie mogą być niższe niż te zaproponowane przez rząd.