Prymas odpowiada na list biskupa Janiaka: Osądzenie sprawy jest wyłączną kompetencją Stolicy Apostol

"Złożenie zawiadomienia nie rozstrzyga o winie i daje rzeczywistą szansę ks. bp. Edwardowi Janiakowi na przedstawienie argumentów w swojej obronie" - napisał we wtorkowym oświadczeniu prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Komunikat jest odpowiedzią na list biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka.

W poniedziałek ordynariusz kaliski biskup Edward Janiak wystosował list do biskupów polskich, w którym odniósł się do filmu braci Tomasza i Marka Sekielskich "Zabawa w chowanego" i skrytykował prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka za działania, jakie podjął po emisji filmu. Biskup pisze w nim również o "dziwnych" działaniach Fundacji św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski i stwierdza, że doprowadzono do nagonki na jego osobę. Biskup Janiak, który jest czarnym bohaterem filmu, miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży.

"Osądzenie sprawy jest wyłączną kompetencją Stolicy Apostolskiej"
"Zgodnie z motu proprio papieża Franciszka Vos estis lux mundi, po otrzymaniu wiarygodnej informacji o 'działaniach lub zaniechaniach mających na celu zakłócenie lub uniknięcie dochodzeń cywilnych lub kanonicznych' dotyczących wykorzystania seksualnego osoby małoletniej przez duchownego, każdy ksiądz jest zobowiązany do poinformowania o sprawie władzę kościelną" - odpowiedział prymas Polski we wtorkowym oświadczeniu.


Arcybiskup Polak przypomniał, że jako delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży, po zapoznaniu się z materiałem zawartym w filmie "Zabawa w chowanego", "nie mógł milczeć lub pozostać bezczynny wobec przedstawionych faktów". "Złożenie zawiadomienia nie rozstrzyga o winie i daje rzeczywistą szansę ks. bp. Edwardowi Janiakowi na przedstawienie argumentów w swojej obronie. Osądzenie sprawy jest wyłączną kompetencją Stolicy Apostolskiej" - zaznaczył arcybiskup.

"Podjęte przeze mnie działanie jest wyrazem ewangelicznej troski o dobro osób pokrzywdzonych i o prawdziwe dobro Kościoła, a także realizacją misji ochrony dzieci i młodzieży, powierzonej mi przez Konferencję Episkopatu Polski" - stwierdził metropolita gnieźnieński.Motion Backgrounds by: "Amitai Angor, AA VFX"
https://www.youtube.com/dvdangor2011