#PsalmResponsoryjny | 19 października 2020

#PsalmResponsoryjny na 19 października 2020
Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3b)

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością.

Służcie Panu z weselem, *

stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością.

Śpiew: Rafał Maciejewski.

1 komentarze:

Iwona Szymanska
Iwona Szymanska:
BÓG ZAPŁAĆ ❤️💙