#PsalmResponsoryjny | 9 czerwca 2021

#PsalmResponsoryjny
Ps 99 (98), 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9c)

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

Wysławiajcie Pana, naszego Boga, *

padajcie przed podnóżkiem stóp Jego, bo On jest święty.
Wśród Jego kapłanów są Mojżesz, Aaron i Samuel †
wśród tych, którzy wzywali Jego imienia, *
wzywali Pana, a On ich wysłuchał.

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
Boże, nasz Panie, Ty ich wysłuchałeś, *
łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

Wysławiajcie Pana, *
Boga naszego,
pokłon oddajcie Jego świętej górze, *
bo Pan nasz i Bóg jest święty.

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

Śpiew: Rafał Maciejewski.

Powiązane wiadomości: