Puszczykowo - miasto ogrodów i zabytków

Prezentacja, poświęcona promocji Puszczykowa – podpoznańskiego miasta ogrodów i zabytków, dawnego, legendarnego letniska.
Prezentacja przeleżała w prywatnym archiwum pięć lat.
Została utworzona w 2015 roku przez nieistniejące już Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa specjalnie na I Kongres Polskich Miast Ogrodów, zorganizowany w podwarszawskiej Podkowie Leśnej.
Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, jako organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego zostało zaproszone na wspomniany kongres, wystawiając tam swoje stoisko z własnymi wydawnictwami, w tym gazetą „Kurier Puszczykowski”. Było to największe stoisko na kongresie, a udostępnione materiały rozeszły się błyskawicznie. Wielu czestników kongresu było zachwyconych miejscem, a dla innych było to zaskoczenie i odkrycie tej uroczej "terra incognita" pod Poznaniem.
Ponadto w dniu 12 września 2015 r. odbył się pokaz prezentacji, która wzbudziła ogromne zainteresowanie, otrzymując duże brawa widzów.
Niestety krótko po kongresie Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, po 16 latach społecznego, prężnego działania na rzecz miasta Puszczykowa podjęło decyzję o rozwiązaniu.

Wyjątkowo brzmią zapisy ostatniego kadru prezentacji, którego postulaty stanowią symboliczny testament ideowy dawnego Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa. Najważniejsze z nich to:
- zachowanie unikatowego charakteru miasta
- zacieśnienie współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami miasta w celu promocji i ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Prezentację pt.: "Puszczykowo - miasto ogrodów i zabytków" udostępniam dzięki uprzejmości i za zgodą Pani Gabrieli Ozorowskiej, byłej długoletniej prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa i zastępcy redaktora naczelnego, wydawanej bezpłatnie gazety „Kurier Puszczykowski”, osoby przez wiele lat działającej aktywnie i społecznie , a przede wszystkim bezinteresownie dla dobra miasta-ogrodu Puszczykowo.