REKRUTACJA 2020 - WPROWADZANIE WNIOSKU

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych we Wrocławiu rozpocznie się 20 marca 2020 r. Rekrutacja do oddziałów zerowych odbędzie się na takich samych zasadach, jak rekrutacja do przedszkoli.