Renata Beger zapowiada bojkot wyborów samorządowych

Federacja Rolna zwołała w Międzybłociu konferencję prasową dotyczącą najbardziej pilnych spraw w polskim rolnictwie. W konferencji brali także udział rolnicy, wójt gminy Złotów Piotr Lach, była poseł na Sejm RP Renata Beger, przewodniczący ZZRR Solidarni Marcin Bustowski oraz Danuta Pilarska.