Sowiecka niewola - 17 września 1939 r.

Zakończyła się niemiecka niewola. Nadeszła sowiecka. Trzy grupy ruchome frontu białoruskiego otrzymały zadanie opanowania Wilna, Grodna i Białegostoku.
Rozkaz dla czterech grup ruchomych Frontu Ukraińskiego. Linia rzeki San. Za nimi szły pograniczne oddziały NKWD likwidując, według wcześniej przygotowanych list, osoby uznane za elementy antysowieckie. Siły Armii Czerwonej skierowane przeciwko Rzeczypospolitej wynosiły prawie półtora miliona żołnierzy i ponad 6 tysięcy czołgów.

#pamiętamy🇵🇱 #17września1939 #sowieckakupacja

17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. ZSRR złamał tym samym polsko-sowiecki pakt o nieagresji.


Napaść ZSRR na Polskę była konsekwencją tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow.

17 września 1939 roku rozpoczęła się okupacja sowiecka znaczona ludobójstwem w Katyniu i deportacjami Polaków na Wschód. Armia Czerwona dokonywała zbrodni na ludności cywilnej, rozpoczęła się fala gwałtów, przemocy i grabieży.

Polskie Radio Rzeszów:

▪️ Facebook: https://bit.ly/32Igp3X
▪️ Strona internetowa: https://bit.ly/2Zbs1tP
▪️ Radio: 90,5 FM

Fot. domena publiczna