STAN CZUWANIA | Marcin Król — Rozwój i zmierzch współczesnej demokracji

O narodzinach i degeneracji demokratycznego porządku oraz o konieczności budowania nowych form samostanowienia.

Marcin Król - polski publicysta polityczny, filozof, historyk idei. Na co dzień związany z Uniwersytetem Warszawskim. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Założyciel i redaktor kwartalnika „Res Publica Nowa”, autor wielu książek, a wśród nich m.in.: „Słownika demokracji”, „Filozofii politycznej” czy „Lepiej już było”. Za działalność publiczną i społeczną został w 2011 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.