Święto Imienia Maryi - 12 września 2020 r., godz.: 17:00

WSPARCIE I POMOC FINANSOWA OBSŁUGI INTERNETOWEJ:
*** https://www.paypal.me/DTKwB ***
http://bialystok.tradycjakatolicka.pl/obsluga-internetowa ***

Święto Imienia Maryi
12 września 2020 r., godz.: 17:00


Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku
Repertuar podczas Mszy Świętej
- proprium missae: z Graduału Piotrkowczyka z XVII wieku
- ordinarium missae: Msza F-dur Jakuba Gołąbka krakowskiego kompozytora z XVIII wieku związanego z katedrą w Krakowie.
Wykonawcy:
Schola Mulierum Sanctae Hedvigis w składzie:
Karolina Zadykowicz - sopran
Bożena Bojaryn - sopran
Magda Zubrzycka - alt
Ania Miks - alt
Schola Gregoriana Sancti Casimiri w składzie:
Mariusz Perkowski - bas, dyrygent
Karol Komenda - bas
Marcin Szaciłowski - tenor
Krzysztof Freitag - tenor
przy organach - Karol Jurgielewicz

Oprawa muzyczna Mszy Świętej zrealizowana w ramach Festiwalu Kultury Staropolskiej - Starosielskie Prezentacje

https://www.missalemeum.com/pl/2020-09-12
LEKCJA:
Księga Mądrości Syracha
Syr 24,23-31
Jako krzew winny wydałam wdzięczną woń, a kwiaty moje owocem czci i godności. Jam matką pięknej miłości i bojaźni, i rozeznania, i świętej nadziei. We mnie łaska wszelkiej drogi i prawdy, we mnie cała nadzieja życia i cnoty. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie, i napełnijcie się owocami moimi. Duch mój bowiem słodszy jest nad miód, a dziedzictwo moje nad plaster miodu. Pamięć moja na wieczne pokolenia. Którzy mnie pożywają, nadal mnie będą łaknąć, a którzy mnie piją, nadal będą mnie pragnąć. Kto mnie słucha, nie będzie zawstydzon a którzy przeze mnie działają nie zgrzeszą. Którzy mnie objaśniają, posiada żywot wieczny.

EWANGELIA:
Według św. Łukasza.
Łk 1,26-38
Onego czasu: Posłany jest Anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja. I wszedłszy do Niej Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami».
A Ona, gdy posłyszała, zatrwożyła się na słowa jego i rozważała, cóż by to było za pozdrowienie. I rzekł Jej Anioł: «Nie lękaj się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga! Oto poczniesz w łonie i porodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Ten będzie wielkim i Synem Najwyższego nazwany będzie. I da Mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca Jego i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu Jego nie będzie końca».
A Maryja rzekła do Anioła: «Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?» I odpowiadając Anioł rzekł Jej: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię zacieni. Przeto i co się z Ciebie narodzi święte, Synem Bożym będzie nazwane. A oto Elżbieta, krewna Twoja, i ona poczęła dziecię w starości swojej, a jest to już szósty miesiąc dla tej, którą zowią niepłodną: bo nie masz nic niemożliwego u Boga». I rzekła Maryja: «Otom ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego».

"Ochotnego dawcę miłuje Bóg..." 2 Kor 9, 7

Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć finansowo Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku oraz nasz rozwój w internecie prosimy o kontakt e-mailowy [email protected] (m.in. modernizacja strony WWW, zakup profesjonalnego sprzętu do transmisji on-line Mszy Świętych, rekolekcji, wykładów itp.) możecie Państwo wpłacić dowolną dobrowolną ofiarę na nasze konto w serwisie PayPal.

https://www.paypal.me/DTKwB

Za wszelkie wpłaty serdeczne Bóg zapłać!


Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku
http://bialystok.tradycjakatolicka.pl/