Tadeusz Dziuba - wystąpienie z 12 września 2018 r.

Tadeusz Dziuba - wystąpienie z 12 września 2018 r.
68. posiedzenie Sejmu RP

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

https://videosejm.pl/posiedzenia-sejmu


Interesujesz się polityką? Szukasz wystąpienia Twojego posła? Wejdź na https://videosejm.pl - tylko w naszym serwisie aktualne wystąpienia poselskie wraz ze stenogramami!
Dołącz do nas:
FB: https://www.facebook.com/videosejmpl
TT: https://twitter.com/videosejm

Źródło nagrań: System Informacyjny Sejmu: sejm.gov.pl