Tak, ja też chcę być święty! - Ojciec Leon Knabit OSB

Co oznacza w ogóle być świętym? Czy się do niej garniemy? Czy raczej dystansujemy i tą kategorię zostawiamy dla papieży, kardynałów?
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie postanowił zapytać znane osoby świata mediów, kultury, polityki, nauki o znaczenie świętości w ich życiu i czy widzą się w takiej roli. Chcemy, aby te krótkie wywiady stały się inspiracją do podejmowania wyznań, być może zachętą do konkretnego działania lub po prostu materiałem do refleksji.
Dziś rozmowa z Ojcem Leonem Knabitem OSB
Film z tłumaczeniem na PJM: https://youtu.be/ia6xEZpBU_o