W służbie ludziom! Wystąpienie J.Stelina na konferencji"Polska Solidarna L.Kaczyńskiego"-26.08.14

W służbie ludziom. Prof. Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w przeszłości doktor prawa pracy wypromowany przez śp. Lecha Kaczyńskiego, przedstawił koncepcje prawa pracy swojego naukowego mentora. – Dorobek naukowy prof. Lecha Kaczyńskiego nie jest duży, to ok. 50 pozycji. Ale wiemy, że to nie ilość, a jakość jest najważniejsza. Pod tym względem Lech Kaczyński był jednym z najwybitniejszych teoretyków prawa pracy. Pisał tak, jak pisało się przed wojną. Najkrócej mówiąc, w pracy naukowej zajmował się wolnością, sprawiedliwością i solidarnością – podkreślił prof. Stelina, przedstawiając nowatorstwo i naukowy spryt przyszłego prezydenta wykazany w rozprawie doktorskiej („Zakres swobody stron w kształtowaniu treści stosunku pracy”) i habilitacyjnej („Renta socjalna”). W pierwszym przypadku Lech Kaczyński udowodnił, że nawet w ramach prawa PRL osobom zatrudnionym przysługiwała wolność w kształtowaniu swoich warunków pracy – jeśli pracownicy porozumieli się w tej sprawie z pracodawcą, ich umowy o pracę mogły być lepsze od tych wskazanych przez kodeks pracy. – Ten pogląd do dziś jest niesamowicie atrakcyjny pod względem naukowym i społecznym. Udowadnia, że nauka może służyć człowiekowi – podkreślił prof. Stelina, który przedstawił zainteresowania badawcze Lecha Kaczyńskiego na kolejnych etapach życia. Były to prawo zabezpieczeń społecznych w latach 80. oraz w układy zbiorowe pracy jako źródła prawa pracy w latach 90. W pracach z tego obszaru Lech Kaczyński wskazywał na konieczność dialogu społecznego i porozumień pracodawców z organizacjami związkowymi.
1/Przemówienie J.Kaczyńskiego w historycznej sali BHP w Rocznicę Sierpnia-26.08.14 - https://www.youtube.com/watch?v=ty52HyDkmSs
2/Wystąpienie J.Kaczyńskiego na Konferencji"Polska Solidarna L.Kaczyńskiego -26.08.14 - https://www.youtube.com/watch?v=wuUtfdTfTvE&feature=youtu.be
3/Wystąpienie M.Łopińskiego na konferencji "Polska Solidarna L.Kaczyńskiego- 26.08.14 - https://www.youtube.com/watch?v=xI7rj_9fH1w
4/Wystąpienie K.Dośli na konferencji "Polska Solidarna Lecha Kaczyńskiego"- 26.08.14 - https://www.youtube.com/watch?v=AmRnvfo_C74
5/Wystąpienie P.Dudy na konferencji "Polska Solidarna Lecha Kaczyńskiego" - 26.08.14 - https://www.youtube.com/watch?v=Gkc5TzEgn00
6/Wystąpienie B.Fedyszak-Radziejowskiej na konferencji"Polska Solidarna L.Kaczyńskiego- 26.08.14 - https://www.youtube.com/watch?v=1p6fTfASK5Y
7/Wystąpienie prof. Stephan Portet w debacie"Polska Solidarna L.Kaczyńskiego"- 26.08.14 - https://www.youtube.com/watch?v=UFTX2a-zB14
9/Wystąpienie J.Hrynkiewicz na konferencji"Polska Solidarna Lecha Kaczyńskiego" - 26.08.14 - https://www.youtube.com/watch?v=n-3SRGcSE98