Warszawa / Warsaw Iglica Varso Tower etapy montażu z Al. Jerozolimskich / Varso Tower - spire

Warszawa / Warsaw - warszawskie wieżowce / Waraw skyscrapers 31.01.2021 - 14.02.2021
Etapy montażu iglicy na wieżowcu Varso Tower, dzięki którym można porównać jak wyglądałaby iglica zbudowana tylko z kratownicy, a ja będzie wyglądać z docelowych elementów. Ujęcia 31.01.2021 i 01.02.2021 bez części rurowej i kolistych "podestów". Na video z 14.02.2021 widać już zainstalowane elementy rurowe i "podesty".
Stages of spire assembly on Varso Tower, thanks to which you can compare what a spire built only from a truss would look like, and it would look like from the target elements. Shots on 31.01.2021 and 01.02.2021 without the tubular part and circular "platforms". The video from 14.02.2021 shows the already installed pipe elements and "platforms".

0:00 - Tytuł / Title
0:05 - Varso Tower 31.01.2021

10:40 - Varso Tower 01.02.2021
13:53 - transport szyby elewacji na górę / transport of the facade glass to the top
20:47 - Varso Tower 14.02.2021


#Warszawa #Warsaw #Varso #skyscraper #wieżowiec #spireMusic:
Pandemic by CHRISRGMFB
https://chrisrgmfb.com
Promoted by Royalty Free Planet: https://royaltyfreeplanet.com
Creative Commons Attribution 3.0
https://creativecommons.org/licenses/...


Grid Run by CHRISRGMFB
https://chrisrgmfb.com
Promoted by Royalty Free Planet: https://youtu.be/WjO-cJCdTPk
Creative Commons Attribution 3.0
https://creativecommons.org/licenses/...​Outbreak by CHRISRGMFB
https://chrisrgmfb.com
Promoted by Royalty Free Planet: https://royaltyfreeplanet.com
Creative Commons Attribution 3.0
https://creativecommons.org/licenses/...​