Warszawa / Warsaw Varso Tower iglica po kolejnym podwyższeniu / Varso Tower - spire 19.02.2021

Warszawa / Warsaw - warszawskie wieżowce / Warsaw skyscrapers - aktualizacja / update 19.02.2021
Iglica Varso Tower po kolejnym, prawdopodobnie po przedostatnim podwyższeniu. Zamontowano kolejne elementy, w tym "pomost", trochę inny niż poprzednie. Prawdopodobnie jutro (20.02.2020) nastąpi montaż ostatnich elementów iglicy Varso Tower. Tuż po tym zaplanowano demontaż wyższego żurawia wieżowego. Na filmie poranny widok z Alei Jana Pawła II na Varso Tower i w szczególności na iglicę..
Spire Varso Tower after another, probably after the penultimate increase. Other elements were installed, including the "platform", slightly different than the previous ones. The last elements of the Varso Tower spire will probably be assembled tomorrow (February 20, 2020). Soon after, the dismantling of the taller tower crane is planned. The film shows a morning view from John Paul II Avenue on Varso Tower and the spire in particular.

#Warszawa #Warsaw #Varso #skyscraper #wieżowiec #spire