Warszawskie Dzieci - 1 sierpnia 1944 - Powstanie Warszawskie

Utwór adresowany bezpośrednio do ludu Warszawy, miał być sztandarową pieśnią powstańczą. Dlatego włożono dużo wysiłku, aby ją spopularyzować w szeregach żołnierskich Okręgu Warszawskiego. 1 sierpnia, w dniu wybuchu powstania, utrwalono ją na płycie z zamiarem nadawania w programie konspiracyjnej radiostacji „Błyskawica".

Nie złamie wolnych żadna klęska,
nie strwoży śmiałych żaden trud,
pójdziemy razem do zwycięstwa,
gdy ramię w ramię stanie lud.


Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
za każdy kamień twój, stolico, damy krew.
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew!

Powiśle, Wola i Mokotów,
ulica każda, każdy dom,
gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów,
jak w ręku Boga złoty grom.

Warszawskie dzieci...

Od młota, piły, dłuta, kielni
stolico, synów swoich sław,
że stoją wraz przy tobie wierni
na straży twych żelaznych praw.

Warszawskie dzieci...

Piastunko naszych snów nad Wisłą,
niejeden u twych stóp już zgasł —
i choćby wszystkim zginąć przyszło,
nie cofnie się już żaden z nas.

Warszawskie dzieci...

Poległym — chwała, wolność — żywym!
Niech płynie w niebo dumny śpiew.
Wierzymy, że nam Sprawiedliwy
odpłaci za przelaną krew.

Warszawskie dzieci...