WEBINARIUM „ŚWIAT PO PANDEMII. MAPA DROGOWA ODMRAŻANIA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”.

MODERATOR:

Dr n. med. Adam Kozierkiewicz – Ekspert ds. ekonomiki zdrowia


PRELEGENCI:


1. Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,

2. Anna Rulkiewicz – Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, Prezes Grupy LUX MED,

3. Dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej – Wiceprezydent Pracodawców RP, Przewodnicząca Platformy Farmaceutycznej Pracodawców RP, Prezes Zarządu Pfizer Polska,

4. Dr n. przyr. Andrzej Mądrala – Wiceprezydent Pracodawców RP,

5. Dr n. med. Piotr Warczyński – Ekspert w zakresie organizacji ochrony zdrowia.

ZAGADNIENIA:

1. Aktualny stan rozwoju pandemii.

2. Scenariusz rozwoju sytuacji w perspektywie 12 miesięcy.

3. Propozycje i rekomendacje dla sektora zdrowia i przedsiębiorstw.