Wiceminister finansów Jan Sarnowski o programie zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw w #PolskiŁad

Wypowiedź wiceministra finansów Jana Sarnowskiego nt. programu zachęt podatkowych skierowanego do branż przyszłości w ramach #PolskiŁad.

Opis filmu:
Plansza początkowa z napisem Polski Ład i znakiem graficznym - konturem Polski
Wypowiedź wiceministra finansów Jana Sarnowskiego. Wiceminister stoi na korytarzu w gmachu Ministerstwa Finansów.
Na końcu plansza z logotypami Ministerstwa Finansów i Polskiego Ładu

Adres strony internetowej podatki.gov.pl/polski-lad