Włodzimierz Wróbel – „Lekcja WOS, pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego i trójpodział władzy”

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA i Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA organizują po raz kolejny Dzień Wymiaru Sprawiedliwości!

Tematem zajęć jest przedstawienie struktury władzy sądowniczej w Polsce z uwzględnieniem szczególnej pozycji Sądu Najwyższego i zagadnień związanych z wyborem Pierwszego Prezesa tej instytucji. Ponadto prowadzący przedstawi mechanizm działania trójpodziału władzy oraz wyjaśni dlaczego sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.