Wojewoda mazowiecki o bezpieczeństwie drogowym na Mazowszu

Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, podsumował spotkania z mieszkańcami województwa na temat bezpieczeństwa, również drogowego.