Wręczenie nagrody Obywatelski Sędzia Roku 2020 Sędziemu Sądu Najwyższego prof. W. Wróblowi.

Kapituła plebiscytu zdecydowała się docenić wieloletnie starania Sędziego Sądu Najwyższego prof. Włodzimierza Wróbla w zakresie podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, edukacji prawnej młodzieży, a także za przypomnienie, jak ważne jest, aby sędzia komunikował się bezpośrednio z obywatelami. Słuchając uzasadnień Sędziego Włodzimierza Wróbla można odnieść wrażenie, jakby robił to patrząc obywatelowi prosto w oczy.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas X Konferencji Fundacji Court Watch Polska pt. "(Nie)dostępne sądy? Polski wymiar sprawiedliwości w trakcie i po pandemii." 25 września w Warszawie.

Więcej o plebiscycie Obywatelski Sędzia Roku: https://courtwatch.pl/obywatelski-sedzia-roku

#SĘDZIAROKU #PRAWO #COURTWATCH