Wybuch przy ul. Wybickiego w Toruniu (31 sierpnia)

Wybuch przy ul. Wybickiego w Toruniu (31 sierpnia)