Żandarmeria podoficerów / Mianowali na kaprali

Więcej na: https://co-slychac.pl/
Wreszcie miński garnizon żandarmerii wojskowej doczekał się pierwszej w historii promocji na pierwszy stopień podoficerski. To dzięki utworzonej szkole kształcącej szeregowych żandarmów, którzy po kursie stają się kapralami. To oni stanęli w piątek 28 lutego do mianowania…
Więcej na: https://co-slychac.pl/12262/%C5%BBandarmeria-podoficer%C3%B3w/Mianowali-na-kaprali