Zbliża się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zbliża się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość odbędzie się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Z tej okazji odwiedziliśmy Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy, gdzie w latach 1955-1956 Prymas Tysiąclecia był internowany.