Zmiany w Polskim Nowym Ładzie. Niższa składka zdrowotna na podatku liniowym

Sprawdź zaktualizowany kalkulator Polskiego Ładu:
https://www.infakt.pl/kalkulatory/kalkulator-polskiego-ladu

Więcej na naszym blogu:
https://www.infakt.pl/blog/polski-nowy-lad-skladka-zdrowotna-zmiany/

8 września Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany do projektu ustawy o Polskim Ładzie. Zachowana zostaje składka zdrowotna na zasadach ogólnych (skala podatkowa), nadal wynosić będzie 9% naszego dochodu. Zachowana zostaje również kwota wolna od podatku - 30 tys. zł i drugi próg podatkowy 120 tys. Przypomnijmy, że skala podatkowa dotyczy również pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie. Oni również zapłacą wyższą składkę zdrowotną w porównaniu do obecnej i tak samo jak przedsiębiorcy - nie będą mogli odliczyć jej od podatku.

Podatek liniowy wprowadza niższą składkę zdrowotną - 4,9% dochodu. W przypadku, gdy nasz dochód miesięczny na rękę będzie niższy niż 5510 zł, składka zdrowotna przyjmie swoją minimalną wartość - 270 zł. Wyliczana będzie bowiem jako 9% od minimalnego wynagrodzenia w Polsce, które w 2022 roku wyniesie 3000 zł.

W ryczałcie zrezygnowano ze składki zdrowotnej wyliczanej jako 1/3 stawki ryczałtu. Wg najnowszej wersji projektu ustawy ryczałtowcy otrzymają trzy poziomy składki zdrowotnej. Jej wysokość zależeć będzie od naszych rocznych przychodów. Dla przychodów rocznych mniejszych niż 60 tys. składka zdrowotna wyniesie 305,56 zł, do 300 tys. zł będzie to 509,27 zł, natomiast powyżej 300 tys. zł przychodu rocznie już 916,68 zł.

Zmienia się również termin opłacania składek ZUS. Obecnie przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników opłacają swoje składki do 10. dnia miesiąca a Ci, którzy zatrudniają do 15. dnia miesiąca. Od nowego roku wszystkich obowiązywać będzie jeden termin - do 20. dnia miesiąca.

Przedsiębiorcy rozliczający się na karcie podatkowej otrzymają po wprowadzeniu Polskiego Ładu stałą wysokość składki zdrowotnej - 270 zł. Podobnie jak w przypadku podatku liniowego, wyliczana będzie ona jako 9% minimalnego wynagrodzenia.

Z księgowym inFaktu możesz bezpłatnie założyć swoją działalność gospodarczą:
https://www.infakt.pl/wygodne-zakladanie-firmy/