"Zmiany w prawie pracy w 2022 r”, Aldona Wiejak-Głuszko, 21.10.2021

Prezentujemy Państwu zapis kolejnego szkolenia w ramach cyklu Prawne Vademecum Przedsiębiorcy. Tym razem tematem "Zmiany w prawie pracy w 2022r" zajęła się znana już Państwu dobrze Aldona Wiejak-Głuszko.

W trakcie zapoznają się Państwo z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi prawa pracy m.in :

* Przyjęta przez Radę ministrów stawka minimalnego wynagrodzenie w 2022 r. i skutki prawne zmiany jego wysokości
* Znamy wysokość odpisu na ZFŚS w 2022 r

* Pracodawcy bez dostępu do informacji o szczepieniach pracowników
* Dzień wolny z tytułu oddania krwi w trakcie urlopu – wyjaśnienia związane ze zmianami w przepisach wprowadzonych w 2021 r
* Zmiany w wynagrodzeniach zgodnie z propozycją Polskiego Ładu
* Pracodawczo przygotuj się na kontrole – działania PIP według projektu na najbliższe lata
* Potwierdzenia dla świadczeniobiorców na PUE ZUS
* Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym
* Ulga w PIT za członkostwo w związkach zawodowych
* Zmiany w przepisach dot. uzyskania Niebieskiej Karty UE
* Odsetki za zwłokę w opłacaniu składek ZUS
* Praca zdalna- regulacja w przepisach prawa pracy.
* Zmiana umowy o pracę ze stałej na umowę na czas określony przez nowego pracodawcę – orzeczenie Sądu Najwyższego
* PIP sprawdza działania antykowidowe w urzędach – kolejne kontrole.
* Pomysł na wprowadzenie “testu przedsiębiorcy”- jako sposób na wyeliminowanie samozatrudnienia i uregulowanie rynku pracy.
* Założenia nowego programu rządowego „Polski Ład” dotyczące prawa pracy.
* Badanie trzeźwość pracownika
* Nowa definicja pracownika.
* Działalność gospodarcza wliczona do stażu pracy.
* Zmiana stanowiska PIP odnośnie urlopu wypoczynkowego.
* Brak obowiązku zawiadamiania o kontroli PIP
* Kadencja organu związku zawodowego oraz społecznego inspektora pracy przedłużona z powodu COVID-19

Szkolenie poprowadziła Aldona Wiejak – Głuszko – prawnik, praktyk, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy obecnie zajmuje się obsługa prawną pracodawców i pracowników.

1 komentarze:

Justyna Sz
Justyna Sz:
Co do nowych narzędzi kontroli ZUS - a kto ma informować pracowników o takiej nowelizacji ustawy ZUS tak szczegółowej, pracownik budowlany nie uznaje poczty elektronicznej, z tych , co znam...